Zoeken

 

Onschuldig in de gevangenis
Leeuwarder Courant, 23 december 2017


Nertsenhouders zoeken compensatie 
Eindhovens Dagblad, december 2017


Vragen en opmerkingen aan de minister van LNV vanuit diverse fracties mbt de voortgang van het Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 49)
23 november 2017


Europees Hof: verbod nertsenhouderij is rechtmatig
Boerderij, 22 november 2017


Nertsen model hele veehouderij
Uitspraak EHRM vergaande consequenties
Nieuwe Oogst, 18 november 2017

 

Uitspraak EHRM (Europees Hof)
9 november 2017


De ecologische voetafdruk van bont meten
Fur Europe en de International Fur Federation (IFF) hebben het initiatief genomen voor een project genaamd Fur’s Environmental Credentials (FEC). ... Lees meer.
De Pelsdierenhouder, oktober 2017

Sander en Martijn Sinac. Niet alle schepen achter ons verbrand
Beweegredenen en ervaringen van twee Nederlandse jongemannen om een nertsenfarm op te starten in ... Lees meer.
De Pelsdierenhouder, september 2017

Opening United Vaccines Inc. Een investering voor de toekomst
Mei 2017 werd de nieuwe vaccinfabriek United Vaccines Inc. in Madison (Wisconsin) geopend... Lees meer.
De Pelsdierenhouder, juli/augustus 2017

koop-ons-uit.gif

bekijk_campagne.png


NFE campagne over het dreigende verbod op de Nertsenhouderij in Nederland.

 

Een televisiecampagne waarin echte Nederlandse nertsenhouders, dus geen acteurs, in hun eigen woorden uit de doeken doen hoe de linkse politiek een kerngezonde agrarische sector om zeep dreigt te helpen op basis van onwetenschappelijke emotionele gronden, en wat de gevolgen hiervan zullen zijn: honderden failissementen, grote economische schade voor de belastingbetaler, en een tegenslag voor dierenwelzijn.

 

In dit videoprogramma vertellen pelsdierenhouders gepassioneerd
wat er zo aantrekkelijk en uitdagend is aan hun beroep.