Zoeken

Antwoorden Minister Schouten LNV op Kamervragen over 8 miljoen extra aan de nertsenhouderij


Deense nertsenfokker is goedkoper uit door nertsenvoer in Nederland te kopen
Agriholland 17 september 2018


Nertsenfokkers uit Gennep moeten stoppen
De Gelderlander, Hai Voeten
14 september 2018


Overgangstermijn is desastreus
Interview met nertsenhouder Martijn van den Boogaard
Boerderij Vandaag 6 juli 2018


Nertsenhouders vrezen verpaupering
Eindhovens Dagblad, 5 juli 2018


Subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
De Pelsdierenhouder, Ing. Louise Boekhorst juni 2018


Topdrukte bij nertsenhouders door puppytijd
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/05/11/topdrukte-bij-nertsenhouders-door-puppytij

 

Nertsenhouders op zoek naar een inkomen
Interview met fam. Blanken in Nieuwe Oogst, 14 juni 2018

 

Beestenman en manager Arnold Steijn
Interview uit De Pelsdierenhouder april 2018 

 

Raad van State geeft nertsenhouder gelijk
Weigering Wob-verzoek, 18 april 2018

 

koop-ons-uit.gif

bekijk_campagne.pngStikstofoverschot door verlaging van de stikstofcorrectie
Door Bart Wilms van Bergs Advies, 13 oktober 2016
(Overgenomen uit De Pelsdierenhouder nov dec 2016)


Wat betekent de PAS voor uw bedrijf?
Wat houdt de Programmatische Aanpak stikstof in voor uw bedrijf en welke kansen en mogelijkheden geeft deze bij in werking treding.
De Pelsdierenhouder, maart 2015
Ing. R. Derks, Adviseur omgeving, ZLTO ’s-Hertogenbosch


Mestverwerking een must! Strengere eisen mestwetgeving.
Het mestbeleid is met ingang van 1 januari 2014 opnieuw aangescherpt. Bedrijven met een bedrijfsoverschot aan fosfaat, boven een bepaalde drempelwaarde, zijn verplicht een gedeelte van het overschot te laten verwerken.
Ing.Louise Boekhorst, De Pelsdierenhouder april 2014


Nieuwe normen nertsenhouderij; eens kans of bedreiging
In Januari 2011 zijn door Wageningen Universiteit de nieuwe gemeten normen voor de nertsenhouderij bekend gemaakt. In het rapport zijn de normen van een vijftal metingen bij vier nertsenbedrijiven weergegeven. De metingen hebben plaatsgevonden in de periode april 2009 tot maart 2010 en zijn primair bedoeld voor de normen van fijn stofemissie bij nertsen. Naast de fijn stofemissie is bij de bedrijven tevens ammoniak, geur, methaan en lachgas gemeten. In dit artikel wordt ingegeaan op deze metingen, waarbij een vergelijk wordt gemaakt met de oude normen en de kansen en bedreigingen die de nieuwe norm biedt voor vergunningverlening.
Lees hier het volledige artikel uit de Pelsdierenhouder van Ing. R. Derks van Geling Advies BV
juni 2011
 

Milieueffectrapport verplicht voor de nertsenhouderij
Steeds meer bedrijven vallen onder de plicht tot het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) zo ook de nertsenhouderij.
Lees hier het volledige artikel uit de Pelsdierenhouder van Geling Advies BV
september 2010
 

Bedrijven op slot door Natura2000 gebieden
Lees hier het hele artikel van ing. Raymond Derks, Geling Advies, Agrarisch Advies- en bemiddelingsbureau
18 januari 2010
 

Pels is Groen
"Het kledingmateriaal pels kan effectief  als een groen product worden beschouwd, indien het op een verantwoorde en duurzame manier bekomen wordt", aldus Christian Parmentier. Hij heeft een eigen bontatelier in Belgie en vijf verkooppunten. Via zijn nieuwe website http://www.pelsisgroen.be/ worden de ecologische sterke punten van het authentieke, natuurlijke kledingmateriaal pels gepromoot.
Klik hier voor het persbericht
28 december 2009
 

Zes feiten omtrent de relatie bont en duurzaamheid
Het is evident dat er een grote uitdaging voor de mensheid ligt om op een meer duurzame wijze om te gaan met onze natuur en leefomgeving.
Lees hier meer
20 december 2009