Zoeken

Nertsenhouders zoeken compensatie 
Eindhovens Dagblad, december 2017


Vragen en opmerkingen aan de minister van LNV vanuit diverse fracties mbt de voortgang van het Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 49)
23 november 2017


Europees Hof: verbod nertsenhouderij is rechtmatig
Boerderij, 22 november 2017


Nertsen model hele veehouderij
Uitspraak EHRM vergaande consequenties
Nieuwe Oogst, 18 november 2017

 

Uitspraak EHRM (Europees Hof)
9 november 2017


De ecologische voetafdruk van bont meten
Fur Europe en de International Fur Federation (IFF) hebben het initiatief genomen voor een project genaamd Fur’s Environmental Credentials (FEC). ... Lees meer.
De Pelsdierenhouder, oktober 2017

Sander en Martijn Sinac. Niet alle schepen achter ons verbrand
Beweegredenen en ervaringen van twee Nederlandse jongemannen om een nertsenfarm op te starten in ... Lees meer.
De Pelsdierenhouder, september 2017

Opening United Vaccines Inc. Een investering voor de toekomst
Mei 2017 werd de nieuwe vaccinfabriek United Vaccines Inc. in Madison (Wisconsin) geopend... Lees meer.
De Pelsdierenhouder, juli/augustus 2017

Alles aan deze fabriek is mooi “This is my dream”
Interview met de managing director van United Vaccines Inc.: Rebecca Kerns... Lees meer.
De Pelsdierenhouder juli/augustus 2017

koop-ons-uit.gif

bekijk_campagne.png

 

Filmarchief Voeding