Zoeken


 

Persberichten en officiële documenten: 

pdficon.png Brief van de Minister ivm vervroegd verbod en nadeelcompensatie 
20 november 2020
pdficon.png Besluit beleidsregels nadeelcompensatie
20 november 2020
pdficon.png Voorbeeldberekening nadeelcompensatie
20 november 2020 
pdficon.png Rapport Economische …..WUR
20 november 2020
 pdficon.png  Rapport Advies omtrent …. Van Ameyde
20 november 2020
 pdficon.png  Onderbouwing en evaluatie vervroegde beëindiging
20 november 2020
 pdficon.png  Wijziging WvP ivm vervroegde beeindiging…
13 november 2020 
 pdficon.png

Memorie van toelichting wijziging WvP
13 november 2020  

pdficon.png

Brief van de Minister i.v.m. Infectie van nertsen met SARS-CoV-2,
26 april 2020

pdficon.png

Regeling van de Minister van LNV houdende een meldplicht i.v.m. SARS-CoV-2 bij nertsen, 
26 april 2020

pdficon.png Nota van Toelichting bij wijziging besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Concept 26 februari 2020

pdficon.png 

Internetconsultatie wijziging Regeling subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Concept 26 februari 2020

pdficon.png

Internetconsultatie wijziging Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Concept 26 februari 2020

pdficon.png

Kosten en opbrengsten in de nertsenhouderij; Advies over actualisatie sloopregeling.
2019

pdficon.png

Antwoorden van de Minister op aanvullende vragen van mevr. Lodders VVD (4 nov 2019) n.a.v. de sloop- en ombouwregeling

27 januari 2020

pdficon.png Antwoorden van Min. LNV op vragen van mevr. Lodders VVD ( 24 sept. 2019) m.b.t. de sloop- en ombouwregeling.
28 oktober 2019
pdficon.png Brief van de Minister n.a.v. overleg met de sector op 25 april 2019
Brief Minister LNV, 23 mei 2019
 pdficon.png Tijdens Wetgevingsoverleg Wet Verbod Pelsdierhouderij toegezegde informatie
Brief Minister LNV, 19 februari 2019
pdficon.png

Nota nav het verslag mbt het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van wet verbod pelsdierhouderij
Minister van LNV, 12 december 2018

pdficon.png

Antwoorden door Min. LNV op vragen van mevr. Lodders (VVD) over subsidieregeling
12 november 2018

pdficon.png

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van LNV over zorgen uit het land over de subsidieregeling voor pelsdierhouderijen.
19 oktober 2018

 pdficon.png

Reactie Min. van LNV op brief van gemeente Gemert-Bakel over pelsdierhouderij
15 oktober 2018

pdficon.png

Antwoorden van Minister Schouten LNV (12 september 2018) op Kamervragen (24 juli 2018) over de bijdrage van 8 miljoen euro aan de nertsenhouderij

 

Raad van State geeft nertsenhouder gelijk
Weigering Wob-verzoek, 18 april 2018

pdficon.png

Verslag van schriftelijk overleg 31 januari 2018 over Vragen en opmerkingen vanuit de fracties en antwoord/reactie van de Minister m.b.t. brief Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 49).

pdficon.png

Staatscourant 16 februari 2018
Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

 pdficon.png

Staatscourant 16 februari 2018
Regeling subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

pdficon.png

9 november 2017
Uitspraak EHRM (Europees Hof)

pdficon.png

23 november 2017
Vragen en opmerkingen aan de minister van LNV vanuit diverse fracties mbt de voortgang van het Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 49)

pdficon.png December 2016
Uitspraak Hoge Raad in zaak 16/00921 Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders/Staat
pdficon.png 9 september 2016
Advies van Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden mbt Wet verbod pelsdierhouderij van 4 januari 2013.
pdficon.png 2016-09-19
Zaak nertsenhouders tegen de Staat moet over

Publicatie van de Hoge Raad met betrekking tot het advies van de advocaat generaal aan de Hoge Raad.
pdficon.png 2016-07-22
Verslag schriftelijk overleg (21 juni) mbt voorgelegde vragen en opmerkingen vaste commissie voor EZ (15 april 2016) aan Staatssecretaris over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Vastgesteld 22 juni 2016
pdficon.png 2016-04-15
Regeling subsidiering sloop en ombouwkosten pelsdierhouderij
pdficon.png

2016-04-15
Nota van toelichting wet verbod pelsdierhouderij

pdficon.png

2016-04-15
Kamerbrief hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiering sloop en ombouwkosten pelsdierhouderij

pdficon.png

2016-04-15
Besluit subsidiering sloop en ombouwkosten pelsdierhouderij

pdficon.png

2016-03-16
Beantwoording vragen door de Staatssecretaris van EZ over uitbreiding van nertsenhouderijen en bont

pdficon.png

2016-02-11
Brief van Staatssecretaris van EZ:  informeren over de stand van zaken van de juridische procedure en de gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij.

pdficon.png

2015-12-11
Brief van Staatssecretaris van EZ aan de voorzitter van de Tweede Kamer
Wet verbod pelsdierhouderij in hoger beroep, verzoek om informatie over acties genomen door beide partijen.

pdficon.png 2014-12-04
Brief van Staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer
Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders.
pdficon.png 2015-11-11
Brief van Staatssecretaris van  EZ aan Tweede Kamer
Wet verbod pelsdierhouderij – arrest hoger beroep in Staat – NFE.
pdficon.png

2015-11-10
Uitspraak Gerechtshof ‘Wet Verbod Pelsdierhouderij’

pdficon.png

2015-10-19
Beantwoording schriftelijke vragen betreffende de mogelijkheden om uitbreidingen van nertsenfokkerijen te voorkomen
Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

pdficon.png

2015-04-08
Brief van Staatssecretaris van Economische Zaken met beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken van 20 maart 2015 met betrekking tot ONTWERPBESLUIT subsidiering sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij.

pdficon.png

2015-03-04
Brief van Staatssecretaris van Economische Zaken met daarbij het ONTWERP van het Besluit en de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, Den Haag

pdficon.png

2014-06-30
Brief van Staatssecretaris van EZ over handelsverbod op pelsdieren in Europa en de gevolgen van het herstelvonnis van de Rechtbank Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij

pdficon.png 

2014-06-18 
Herstelvonnis van 18 juni Rechtbank Den Haag
.

Bevestiging buitenwerkingstelling wet.

pdficon.png

2014-05-27
Brief van staatssecretaris van Economische Zaken: Uitspraak rechtbank Den Haag
(Wet verbod pelsdierhouderij)

pdficon.png 

2014-05-21
Uitspraak Rechtbank
Den Haag
: Wet verbod Pelsdierhouderij buiten werking gesteld

pdficon.png

2014-09-05
Beantwoording verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij door Staatssecretaris van Economische Zaken

 pdficon.png

2013-12-12
Beantwoording vragen over het handhaven van de wet verbod pelsdierhouderij door Staatssecretaris van EZ.

pdficon.png 2013-10-22
Vragen van Van Dekken en Recourt (PvdA) aan Staatssecretaris Econ in de Tweede Kamer. Zaken over nieuwe nertsenhouderij in Gemert.
pdficon.png

2013-07-12
Brief van Staatssecretaris EZ met antwoorden op vragen van vaste commissie EZ (van 26 juni) mbt wet verbod pelsdierhouderij.

pdficon.png 2013-06-11
Beantwoording kamervragen over verlenen van een omgevingsvergunning voor uitbreiding van een nertsenhouderij
pdficon.png 2013-06-11
Uitstelbrief commissieverzoek betreffende wet verbod op de pelsdierenhouderij
pdficon.png 2013-05-30
Kamerbrief beantwoording van commissieverzoek betreffende de pelsdierhouderij
pdficon.png 2013-05-16
Pelsdierenhouders stappen naar de rechter 

 pdficon.png

2013-04-18
Pelsdierenhouders eisen volledige schadeloosstelling Nederlandse Staat

Persbericht NFE, 18 april 2013

pdficon.png
2013-04-12
Brief van advocaat mr. A. Lever namens NFE aan Staatssecretaris van Economische Zaken mevr. S. Dijksma, verzoek om de Wet Verbod Pelsdierhouderij buiten werking te stellen.
pdficon.png 2013-01-15
Bekijk hier de nieuwe wet Verbod Pelsdierenhouderij
pdficon.png

2013-01-15
Regeling van de Staatssecretaris van EZ van 14 januari 2013 uit Staatscourant mbt Wet verbod pelsdierhouderij 

pdficon.png

2012-12
Lees hier het artikel over de politieke historie

pdficon.png 2012-12-05
Persbericht NFE economische schade verbod nertsenhouderij
pdficon.png 2012-12-04
Download hier de brief van Staatssecretaris van EZ, antwoorden op de vraag naar actuele gegevens over de omvang van de schade mbt initiatiefwet verbod pelsdierenhouderij
pdficon.png 2012-12-04
Agri Holland, NFE wijst op hoge nadeelcompensatie bij verbod op pelsdierhouderij
pdficon.png 2012-12-02
Download hier het LEI-rapport, Actualisatie schadeposten bij verbod van houden pelsdieren (LEI Wageningen)
pdficon.png 2012-11-30
Download hier de brief van Staatsecretaris van EZ, antwoorden op de vragen aan de regering mbt het voorstel tot wijziging wet verbod pelsdierhouderij.
pdficon.png 2012-11-21
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor ELI 
pdficon.png 2012-10-24
Memorie van antwoord
pdficon.png

2012-10-18
Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

pdficon.png

2012-10-02
Voorlopig verslag Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij

pdficon.png 2012-05-01
Persbericht, minister De Jager moet op zoek naar 1 miljard euro 
pdficon.png 2012-04-20
Memorie van Toelichting 
pdficon.png 2012-04-20
Advies van de Raad van Sate en reactie van de indieners
pdficon.png 2011-11-08
Tweede novelle, extra flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij 
 pdficon.png 2011-04-28
Mogelijke financiele gevolgen voor het Rijk bij een verbod op de pelsdierhouderij, brief van dr. H. Bleker, Staatssecretaris van EZL&I, 28 april 2011 
 pdficon.png 2011-04-13
Debat Tweede Kamer: Moet er geld worden uitgetrokken voor nertsenfokkers als de pelsdierhouderij in Nederland verboden wordt?
 pdficon.png 2010-12-19
Brief Van Gerven Dijsselbloem, inzake voorstellen tot flankerend beleid, aan Eerste Kamer 19 december 2010 
 pdficon.png 2010-10-12
Verbod op houden van pelsdieren blijft boven de markt hangen (Eerste Kamer der Staten-Generaal, 12 oktober 2010)  
 pdficon.png 2010-10-11
Nederland is tegen verbod pelsdierenhouderij mits welzijn op orde, 69% vindt een verbod zelfs een tegenslag voor dierenwelzijn (persbericht NFE, 11 oktober 2010) 
 pdficon.png 2010-10-06
Besluitloosheid politiek nekt pelsdierenhouders, persbericht NFE 6 oktober 2010 
 pdficon.png 2010-10-05
Senaat verdeeld over wettelijk verbod op pelsdierhouderij (verslag Eerste Kamer, 5 oktober 2010) 
 pdficon.png 2010-10-01
Advertentie Christelijke Dagbladen m.b.t. verbod op de pelsdierenhouderij 
 pdficon.png 2010-09-30
Oproep aan Eerste Kamer om wetsvoorstel te verwerpen (Persbericht NFE, 30 september 2010) 
 pdficon.png 2010-09-30
brief van de NFE aan de leden van de Eerste Kamer (30 september 2010) 
 pdficon.png 2010-06-16
Minister weigert handtekening zonder financiele compensatie (Persbericht NFE, 16 juni 2010) 
 pdficon.png 2010-06-15
PVV moet steun aan fokverbod intrekken (persbericht NFE, 15 juni 2010)  
 pdficon.png 2010-06-10
Brief van NFE aan leden Tweede Kamer, 10 juni 2010 
 pdficon.png 2010-05-28
Verslag van de vaste commissie voor LNV m.b.t. voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij 
 pdficon.png 2010-04-20
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij en memorie van toelichting 
 pdficon.png 2010-04-09
Nota n.a.v. het verslag  
 pdficon.png 2010-03-31
Verslag van de Vaste Commissie voor LNV 
 pdficon.png 2010-03-26
Nadere memorie van antwoord 
 pdficon.png 2010-03-23
Nader voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor LNV 
 pdficon.png 2010-02-12
Memorie van antwoord aan vaste commissie voor LNV Eerste Kamer, door indieners wetsvoorstel verbod pelsdierenhouderij 
pdficon.png 2009-11-20
Brief Minister LNV aan voorzitter EK
pdficon.png 2009-10-02
Opmerkingen en vragen Eerste Kamer n.a.v. initiatiefwetsvoorstel
pdficon.png 2009-06-12
Brief Minister van LNV, toelichting advies verbod pelsdierenhouderij
pdficon.png 2009-06-02
Deloitte geactualiseerd analyserapport
pdficon.png 2009-05-25
Persbericht NFE; Deloitte: "Nertsenhouders gaan failliet in sterfhuisconstructie"
pdficon.png 2009-05-20
Brief van NFE aan Tweede Kamer m.b.t. analyserapport Deloitte
pdficon.png 2009-05-19
AKD Prinsen Van Wijmen N.V. (prof. mr. B.P.M. van Ravels en prof. mr. A.A. Freriks). Commentaar n.a.v. advies van de parlementair advocaat d.d. 8 april 2009
pdficon.png 2009-04-08
Juridisch advies parlementair advocaat
pdficon.png 2009-02-02
BOR-notitie "Advies schadebepaling sanering nertsenhouderij"
pdficon.png 2008-11-01
Actualisatie LEI-rapport
pdficon.png 2008-09-30
Reactie LTO op wetsvoorstel
pdficon.png 2008-09-23
Brief NFE aan Tweede Kamer m.b.t. wetsvoorstel verbod op de pelsdierenhouderij
pdficon.png 2008-08-28
Nota Van Velzen en Waalkens nav het verslag mbt voorstel van wet pelsdierenhouderij
pdficon.png 2008-03-14
rapportages Produktschap betr. controles CBD op naleving verordening
pdficon.png 2008-02-27
Verslag Cie. LNV m.b.t. wetsvoorstel verbod pelsdierenhouderij
pdficon.png 2008-01-17
Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van indieners wetsvoorstel met daarin advies Raad van State en reactie van indieners
pdficon.png 2008-01-01
Reactie PPE op LEI-rapport
pdficon.png 2007-09-01
LEI-rapport "Economische verkenning van sanering van de nertsenhouderij in Nederland"
pdficon.png 2006-10-04
Voorstel Van Velzen Verbod op de Pelsdierhouderij
pdficon.png 2006-10-04
Memorie van Toelichting Voorstel Van Velzen Verbod op de Pelsdierhouderij
pdficon.png 2006-10-04
Brief Van Velzen m.b.t. voorstel van wet verbod op de pelsdierhouderij
pdficon.png 2006-01-03
Opinieonderzoek Maurice de Hond bevestigt: Meederheid Nederlanders vindt bontdragen prima, mits aan voorwaarden is voldaan
pdficon.png 2003-12-11
Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003
pdficon.png 2000-03-01
Rathenau-rapport (parlementaire versie) "Doet het productiedoel bij dieren er toe?"
pdficon.png 2000-02-01
Rathenau-rapport "Toetsing van de morele aanvaardbaarheid van productiedoelen in de dierenhouderij"
pdficon.png 1999-09-20
Rapport Van Noord
pdficon.png 1999-04-28
NIPO-enquete Nederlanders over de nertsenhouderij
pdficon.png 1995-06-20
Plan van Aanpak nertsenhouderij

koop-ons-uit.gif

bekijk_campagne.png

 Politiek

 

In de balk  linksonder vindt u alle belangrijke documenten op datumvolgorde en reacties en officiële persberichten van de NFE. Hieronder vindt u diverse externe reacties, politiek getinte persberichten, artikelen, brieven etc…


Nertsenhouders kunnen geen kant op.
Boerderij 16 april 2019


Zweedse Minister van Justitie treedt op tegen dierenrechten activisten
Maart 2019


Zorgen over lege megastallen en werkloze nertsexperts
In het artikel wordt niet vermeld dat nertsenhouders na een goede periode nu al jaren kampen met slechte opbrengstprijzen en lage verkooppercentages. Een ongeluk komt nooit alleen. 
NU.nl,  2 maart 2019


Nertsenhouders in gesprek met minister over subsidieregeling
Nieuwe Oogst, 19 februari 2019


Het vuur van de dierenactivist
Een oud fb bericht maar blijft interessant.
Caroline van der Plas, 11 augustus 2017


Meer maatwerk nodig voor nertsenhouders die willen stoppen
Jaco Geurts, fb-bericht 15 februari om 19:21


CDA en VVD: Overheid, zit pelsdierhouders niet zo dwars
Reformatorisch Dagblad 14 februari 2019


Schouten wil in gesprek met nertsenhouders
Boerderij, Achtergrond 14 feb 2019


Nertsenhouders waarschuwen: ‘Verbod op varkenshouderij is niet ondenkbaar’
Pigbusiness, 8 februari 2019


Sloopregeling nertsenhouderij moet beter 
Nieuwe Oogst, 7 feb 2019


Interview met Wim, Rik en Tim Meijer uit Vriezenveen: “Veertig jaar voor niets gewerkt”
Tubantia, Arjan te Bogt, 16 december 2018


Situatie bedrijven is uitzichtloos
Nieuwe Oogst, 8 december 2018


Minister blijkt gevoelig voor verzoek van Gemert-Bakel om ‘nertsenhulp’
Eindhovens Dagblad, 20 november 2018


Martijn Pijnenburg: ‘Het is crisis in de sector’
Stal en Akker, 17 november 2018


Nertsenhouderij: te weinig tijd en geld voor sanering
Boerderij 14 november 2018

 

Een derde nertsenhouders stopt dit jaar
Boerderij 13 november 2018


Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van LNV over zorgen uit het land over de subsidieregeling voor pelsdierhouderijen.
19 oktober 2018


Op de bres voor de boer, interview met Steven van Westreenen
Reformatorisch Dagblad, 28 september 2018


Nertsenfokkers uit Gennep moeten stoppen maar beraden zich nog nauwelijks op hun toekomst
Acht nertsenfokkerijen in de gemeente Gennep moeten zich beraden op hun toekomst. Op 1 januari 2024 houdt hun bedrijfstak op te bestaan na een besluit van de Nederlandse regering.
De Gelderlander, Hai Voeten 14 september 2018


Overgangstermijn is desastreus
Interview met nertsenhouder Martijn van den Boogaard
Boerderij Vandaag 6 juli 2018


Nertsenhouders vrezen verpaupering
Eindhovens Dagblad, 5 juli 2018


Ingezonden brieven:
Politici laten zich leiden door radicalen en niet door feiten, Elsevier Weekblad 10 maart 2018
Onverdoofd slachten en de Oostvaardersplassen, Eindhovens Dagblad maart 2018
Door Pieter Schoone overgenomen in De Pelsdierenhouder, juni 2018

 

Weigering Wob-verzoek
Het bevoegd gezag mag een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afwijzen als sprake is van gegronde angst voor dierenrechtenactivisme. De Raad van State oordeelde dit in een uitspraak van 18 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1282).

Lees hier de gehele uitspraak


Gemert-Bakel hoopt op steun provincie bij nertsenverbod
Eindhovens Dagblad, 14 juni 2018


Nertsenhouders op zoek naar een inkomen
Interview met fam. Blanken in Nieuwe Oogst, 14 juni 2018


Nertsenverbod: heden ik morgen gij
De nertsenhouderij verdwijnt zonder fatsoenlijke schadeloossteling. Dit hangt ook andere veehouderijsectoren boven het hoofd.
Nieuwe Oogst, Martijn Pijnenburg voorzitter LTO-vakgroep PH, 23 feb 2018


WOZ-waarde omlaag als bedrijfsactiviteit op zijn eind loopt door verbod
Accountancy Vanmorgen, 11 januari 2018


Onschuldig in de gevangenis
“We zitten in een vieze, vuile sterfhuisconstructie” zeggen de Friese nertsenhouders Cornelis en Maurits Groen uit Boelenslaan.
Leeuwarder Courant, 23 december 2017


Nertsenhouders zoeken compensatie
Nertsenhouder Martijn Pijnenburg voorzitter van de vakgroep pelsdierhouderij van boerenorganisatie LTO over de toekomst van de sector.
Zonder betere compensatie loopt de nertsenhouderij leeg, al ver voor het definitieve fokverbod in 2024. ,,Dat is dan je loon voor al die jaren hard werken in een volstrekt legale business.” 
Eindhovens Dagblad, december 2017


Europees Hof: verbod nertsenhouderij is rechtmatig
Boerderij, 22 november 2017

 

Nertsen model hele veehouderij
Uitspraak EHRM vergaande consequenties
Nieuwe Oogst, 18 november 2017


Europese pelsdierhouderij blijft groeien
Verbod geen invloed op productie van pelzen
Boerderij Ambitie april 2017 (Eric Beukema)


Nertsenhouders geven strijd nog niet op
Een precedent met verstrekkende gevolgen
Boerderij Ambitie april 2017 (Eric Beukema)


Emocratie
Emotie belangrijker dan boerenverstand
N.a.v. artikelen in Nieuwe Oogst en Boerderij Vandaag
Februari 2017


CDA: stop uitkleding sloop- en ombouwkostenregeling pelsdierenhouderij
Het ‘gewijzigde ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij’ roept bij het CDA vooral heel veel vragen op. Dat bleek tijdens de behandeling van dit ontwerpbesluit in de Tweede Kamer.
Website CDA, 20 mei 2016


Nertsenhouder behandeld als opgejaagd wild
Controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren volgens edelpelsdierenhouders een razzia uit in hun bedrijven. De druk op ondernemers is op het extreme af.
Nieuwe Oogst, Patrick Bramer hoofdredacteur
30 april 2016


“NVWA zet nertsenhouders en hun gezinnen mes op de keel’
Interview met Wim Verhagen, directeur NFE
Nieuwe Oogst, Mariska Bloemberg-Van der Hulst
23 april 2016


Over de uitspraak
En over de wet …..
Dhr. Hans Huijbers, voorzitter ZLTO, over de gevolgen van de uitspraak van het Gerechtshof en daaruit voortvloeiend het weer van kracht worden van de wet.
De Pelsdierenhouder, nov/dec 2015


NFE terecht naar de Hoge Raad. Column over kolencentrales en nertsenhouderijen
Boerderij Vandaag, Willem Bruil (jurist), 27 november 2015


Uitspraak is klap voor nertsenhouderij
De Gelderlander,  20 november 2015


Uitspraak politiek gekleurd
“Beide uitspraken staan op www.nfe.nl. Eenieder die gemotiveerd is in de motivatie van de uitspraak kan hem zelf lezen en een conclusie trekken.”
Nieuw Oogst.nu, Ilona Lesscher, 19 november 2015


Door verbod nertsenfokkerij is elke bedrijfstak vogelvrij
Elsevier, Jelte Wiersma,17 november 2015


“Groot onrecht voor nertsenhouders”
Interview met Wim Verhagen, directeur NFE
Boerderij Vandaag, Eric Beukema, 18 november 2015


‘Hof-uitspraak over nertsen houden is politiek gekleurd’
Boerderij, Eric Beukema, 17 november 2015


Nertsenfokker Goedegebuur over het verbod op zijn werk
Reformatorisch Dagblad, L. Vogelaar, 14 november 2015


Verbod op fokken van nertsen is schijnheilig
AD, Post van de dag, 13 november 2015


Dramatische ontwikkeling als het wettelijk verbod van kracht blijft.
De NFE voorziet een dramatische ontwikkeling op de nertsenbedrijven als het wettelijk verbod van kracht blijft. 'We gaan daarom in cassatie bij de Hoge Raad', verzekert directeur Wim Verhagen.
Lees dit interessante bericht op www.nieuweoogst.nu, 13 november 2015.


Nertsenfokkers in cassatie tegen uitspraak van hof

Dagblad de Limburger, 12 november 2015


Hof zet streep door nertsenfarm
Eindhovens Dagblad, Rob de Bruyn, 11 november 2015


Geen Hollands bontje meer
Trouw, Isabel Baneker, 11 november 2015

 

Hof: nertsenhouderij mag toch verboden worden
Boerderij Vandaag, 11 november 2015


Rechtstaat en de nertsen
Leeuwarder Courant, J. Schulp, 15 september 2015


NFE: ‘Staat heel discutabel bezig in nertsenkwestie’
Boerderij Vandaag, Eric Beukema, 9 september 2015


Gezond Verstand
Boerderij Vandaag, John Ramaker, 9 september 2015


Verbod, moeten nertsenhouders soms straks gaan honkballen
NRC Handelsblad, Arjen Schreuder, 4 september 2015


Fokkers geven het niet op
Eindhovens Dagblad, Rob de Bruyn, 4 september 2015


Een slecht verliezer

Leeuwarder Courant, 2 september 2015


Verbod nertsenhouderij is lastig dossier voor staatssecretaris Dijksma
Boerderij Vandaag, Jan Braakman, 2 september 2015


Beantwoording schriftelijke vragen betreffende de mogelijkheden om uitbreidingen van nertsenfokkerijen te voorkomen
Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 19 oktober 2015


Provincie Noord-Brabant gaat uitbreidingsplannen van nertsenhouders in kaart brengen
Eindhovens Dagblad, 22 mei 2015


VVD op bezoek bij Oldeleide
Politici onder de indruk. Brede delegatie VVD maakt nader kennis met nertsenhouderij
De Pelsdierenhouder, april 2015


Gastvrije ontvangst CDA
Op vrijdag 20 februari 2015 brachten de CDA-afdelingen Gennep en Bergen samen met gedeputeerde Van de Broeck en kandidaat statenlid Nillesen een werkbezoek aan het nertsenbedrijf van de familie Roelofs in Ottersum.
De Pelsdierenhouder, april 2015

 

Dijksma: sloopregeling in strijd nertsen
Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) hoopt met de sloop- en ombouwregeling voor nertsenbedrijven een extra troef in handen te hebben om middels een hoger beroep de Wet verbod Pelsdierhouderij goedgekeurd te krijgen.
Nieuwe Oogst.nu, 10 april 2015


Nertsen fokken mag weer.
Volkskrant, 21 juni 2014


Nertsenfok mag weer
85% van de Nederlanders tegen bont? Waarom is er dan nog nooit zoveel bont verkocht in Nederland dan nu? Wilde zwijnen heten tegenwoordig wel varkens maar nertsen blijven altijd (ook na ruim 100 jaar) nog steeds ‘wild’? En als de nertsenhouderij in Nederland verboden wordt, betekent dit echt geen bontjas minder in de wereld. Gelukkig hebben we nog rechters in dit land!
Spits, 24 juni 2014


Fokken van nertsen mag weer
Nederlands Dagblad, 23 juni 2014


Beperkingen nertsenhouders van tafel
Reformatorisch Dagblad, 20 juni 2014


Nertsenhouderij zit niet langer meer op slot
Boerderij Vandaag, 20 juni 2014


Oneerlijke wet onderuit gehaald
Column van Geart Benedictus, senator voor het CDA
Friesch Dagblad, 16 juni 2014

 

Scherpenzeels  college bezoekt nertsenfokkerij
Barneveldse Krant.nl , 13 juni 2014


Column Kromrecht - Nertsenverbod
Pieter Seegers, fiscalist gespecialiseerd in de agrarische sector.
Boerderij Vandaag, 6 juni 2014


Geen toegevingen aan nertsensector
Nieuwe Oogst, 31 mei 2014


Nertsenfokkers: 'We willen geen geld, maar dóór'
Forum, 29 mei 2014  VNO-NCW – MKB-Nederland


Drentse nertsenfokkers blij met opheffing verbod
RTV Drenthe, 27 mei 2014


Nertsenhouders zien toekomst,
Nieuwe Oogst, 24 mei 2014
 

Nertsenverbod is plots een bijzonder prijzig principe
Nieuwe Oogst.Nu , 24 mei 2014

 

Edelpelsdierenhouderij, Fokkers blij met streep door wet.
Nertsenfokkers Olde Leide zien na de uitspraak van drie rechters weer toekomst na 2024
Stentor Zwolse Courant ed.
Zwolle, 24 mei 2014  (door Erwin Dijk)


Foute wet
Leeuwarder Courant
Commentaar van Atze Jan de Vries
23 mei 2014

 

Verhagen blij met duidelijkheid rond fokverbod nertsenhouderij
Boerderij Vandaag, 23 mei 2014


Minder Europese regels? Voor de nertsenhouder liever niet
Boerderij Vandaag, 23 mei 2014

 

Dijksma in beroep tegen uitspraak nertsenfok
Het beroep van de Haagse rechtbank om het wettelijk verbod op het houden van nertsen buiten werking te stellen, roept gemengde reacties op. Staatssecretaris Dijksma gaat in hoger beroep.
Reformatorisch Dagblad (redactie economie), 22 mei 2014 

 

Rechter schrapt fokverbod nertsen
Boerderij Vandaag, 22 mei 2014

 

Bont komt uit Denemarken
Deense bontfokkers springen gretig in het gat dat hun Nederlandse concurrenten achterlaten.
Algemeen Dagblad, 6 mei 2014

 

Sloopkosten pelsdierhouderij naar Brussel
Nieuwe Oogst, 10 mei 2014

 

Wetsvoorstel verbod nertsenfokkerij het langst in behandeling door Senaat.
Reformatorisch Dagblad, 17 december 2013

 

Waarom er geen nertsen meer zouden mogen worden gefokt?
Eindhovens Dagblad, 12 november 2013

 

Kamervragen over Ripse nertsenfarm
Eindhovens Dagblad 23 oktober 2013

 

5 Vragen over dierenrechten-extremisten
Brabants Dagblad 22 oktober 2013


Nertsenfokkert: Minder oog voor activisten slechte zaak
Lees hier het artikel uit het AD Rotterdams Dagblad ed. Voorne Putten
September 2013

 

5 Vragen over pelsdierenhouderij. Verdienen fokkers compensatie?
Volkskrant
18 mei 2013

 

Nertsenfokkers eisen miljard compensatie
Volkskrant
17 mei 201


Nertsenfokkers naar rechter om fokverbod
Reformatorisch Dagblad
17 mei 2013


Nertsenfokkers naar rechter om verbod
NRC Handelsblad
17 mei 2013

 

Nertsenfokkers naar de rechter
Brabants Dagblad
17 mei 2013

 

Nertsenfokkers dienen miljoenenclaim in
De 160 Nederlandse nertsenfokkers eisen een half tot 1 miljard euro van de staat voor de financiële schade die ze lijden door het fokverbod per 2024...
Lees hier het artikel van Nieuwsuur, 16 mei 2013

 

Nertsenfokkers in het nauw
Als Gerard van Winkoop over zijn nertsen begint, komen er pretlichtjes in zijn ogen. Nertsen fokken is niet alleen broodwinning, het is Gerards lust en le-ven. Hij geniet van zijn vak. een vak dat in 2024 verboden wordt. GezinsGids nam een kijkje op zijn boerderij. Want wat doen nertsenfokkers eigenlijk?
Lees hier het artikel uit de gezindsgids, 02 mei 2013

 

Nertsenfokker in Zuidwolde wil minstens 2 miljoen schadeloosstelling.
ZUIDWOLDE - Nertsenfokker Henk Santing in Zuidwolde wil minimaal twee miljoen euro schadeloosstelling voor het verplicht beëindigen van zijn bedrijf. Onlangs stemde de Eerste Kamer in met een verbod op nertsenfokkerijen in ons land vanaf 2024.
Lees hier het artikel uit RTV Drenthe
16 januari 2013


'We staan straks met lege handen'.
GEMERT-BAKEL - In Gemert-Bakel gaan tientallen banen verloren als de nertsenhouderijen daar verdwijnen. "Maar voorlopig gaan we gewoon door", zegt NFE-directeur Verhagen.
Lees hier het artikel van Wegener
16 januari 2013

 

'Verkeerde trots'
Directeur Frank Dales van De Dierenbescherming noemt het verbod op de nertsenhouderij vol trots een historisch moment. Vanuit zijn rol kan ik dat begrijpen, maar ik ben het absoluut niet met hem eens. Het is zelfs onverstandig wat hij zegt, want met zijn trots is het dierenwelzijn niet gebaat.
Lees hier het artikel van Nico Verduin, LTO Dierenwelzijn
Januari 2013

 

Argumentatie CU tegen nertsenfok deugt niet
Er valt nogal wat af te dingen op de argumentatie die prof. Roel Kuiper (RD 22-12) aandraagt tegen de nertsenfok.
Lees hier het artikel uit het Reformatorisch Dagblad Puntkomma
29 december 2012

 

Om zeep
'Een bloeiende bedrijfstak wordt om zeep geholpen'
Lees hier het artikel uit de Telegraaf
29 december 2012

 

CU-senator: Pelsdierhouderij op Bijbelse gronden onaanvaardbaar
Dat de ChristenUnie deze week het fokverbod van nertsen in Nederland heeft gesteund, heeft alles te maken met Bijbelse pincipes...
Lees hier het artikel uit Reformatorisch Dagblad
24 december 2012

 

Stille nacht
Het is bijna Kerst 2012. Kerst is de tijd van bezinning en dan denken we vaak even terug over het afgelopen jaar.
Lees hier het artikel uit Stal & Akker
22 december 2012

 

'Nertsenverbod in Nederland jammer en merkwaardig'
De Deense nertsbontsector vindt de Nederlandse peldierhouderijverbod merwaardig en jammer.
Lees hier het artikel uit Boerderij
19 december 2012

 

Pelsdierhouder: Nederland wordt het braafste jongetje van de klas
De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de Wet verbod pelsdierhouderij.
Lees hier het artikel uit het Reformatorisch Dagblad
19 december 2012

 

'Nerts niet anders dan vis in een kom'
Nertsenhouders woedend om definitief verbod op fokken voor bont
Lees hier het artikel uit het Algemeen Dagblad
18 december 2012

 

'Met fokverbod is nerts niet geholpen'
Lucratieve nertsenfarms dreigen naar Polen te verhuizen, met dank aan EU-subsidie.
Lees hier het artikel uit Limburg Dagblad
18 december 2012

 

Nekschot voor nertsenbranche
Nederlands marktaandeel ingepikt door buitenland
Lees hier het artikel uit de Telegraaf
17 december 2012

 

Nertsenfarms moeten door wetgeving af- of ombouwen
'Verbod op nerts draait levenswerk de nek om'
Lees hier het artikel uit Stensor Sallands Dagblad
15 december 2012

 

Hoe is het mogelijk dat hierdoor 1500 man hun baan kwijt zijn
De nertsenfokkerij heeft een moeilijke week achter de rug.
Lees hier het artikel uit BN de Stem
15 december 2012

 

'Na de nertsen komen de kippen en de koeien?'
De wieg van Klaus Rasmussen stond in Denemarken. Daar zijn ze nog een beetje nuchter dan in het nuchtere Nederland en...
Lees hier het artikel uit BN de Stem
15 december 2012

 

'Buitenlandse bedrijven nemen fokkerij over'
De nertsenhouders willen een schadevergoeding van de overheid voor het stopzetten van hun bedrijfsvoering.
Lees hier het artikel uit Stentor Veluws Dagblad
15 december 2012

 

'Rijk helpt ons op vieze manier om zeep'
Woede en teleurstelling bij fokkers over het besluit Eerste Kamer.
Lees hier artikel uit Dagblad van het Noorden
14 december 2012

 

Verhagen bezorgd over toekomst andere sectoren
Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) Wim Verhagen is zeer teleurgesteld...
Lees hier artikel uit Boerderij
14 december 2012

 

Verbod op nertsenhouderij
Lees hier artikeltje uit Boerderij
14 december 2012


Tussen de regels. Het nerstenverbod
De Eerste Kamer heeft nu ook ingestemd met een verbod op de nertsenhouderij.
Lees hier artikeltje uit Boerderij
14 december 2012

 

Brief van de dag 'Nertsen zijn het beste af'
Lees hier
artikeltje uit de Volkskrant
14 december 2012

 

Verbod op fokken van nertsen
Na tien jaar politieke discussie stemt de senaat volgende week vrijwel zeker in met nertsenfokverbod.
Lees hier artikeltje uit de Volkskrant
13 december 2012


'Tot dinsdagavond was mijn bedrijf vier miljoen euro waard'
Intervieuw Wim Knoppert. Zijn vader was nertsenfokker en zijn zoon wilde het worden, tot dinsdag.
Lees hier artikeltje uit de Volkskrant
13 december 2012

 

Geen compensatie nieuwe investeringen in nertsen
Lees hier artikel uit Boerderij
12 december 2012 

 

Zware dag voor nertenfokkers
"Gisteren was mijn bedrijf nog anderhalf miljoen euro waard, vandaag misschien niks meer"
Lees hier artikeltje uit De Twentsche Courant
11 december 2012

 

Bij verbod op pelsdieren zullen fokkers hun huid duur verkopen
Schadeclaims kunnen oplopen tot 700 miljoen, Eerste Kamer praat over kwestie.
Lees hier artikel uit Trouw
11 december 2012

 

Laatste strohalm nertsenfokkers
De Eerste Kamer velt vandaag een oordeel over een verbod op de nerstenhouderij in Nederland. De broers Maurits en Cornelis Groen orienteren zich al op emigratie.
Lees hier artikel uit de Leeuwarder Courant
11 december 2012

 

Discussie Nertsenhouderij van politieke naar juridische arena
Na 6 jaar pingpongen met het wersvoorstel tussen de Eerste en Tweede kamer...
Lees hier het artikel uit Boerderij
7 december 2012

LEI: meer schade nerstenverbod
651 miljoen euro inkomensschade bij verbod.
Lees hier het artikel uit Boerderij
6 december 2012


Compensatie nertsenhouder volstrekt onvoldoende
Den Haag - De compensatiemaatregelen voor ondernemers bij een verbod op de nertsenhouderij zijn volstrekt onvoldoende om de schade te dekken. Dat zei voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders  vorige week bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.
Lees hier het volledige artikel uit de Boerderij Vandaag
12 juni 2012


Nertsenfokker gaat gewoon door
In Den Haag wordt morgen een rondetafelgesprek gehouden over een mogelijk verbod op de edelpelsdierenhouderij. De nertsenfokkers liggen er niet (meer) van wakker. "Het is gewoon een heel slecht wetsvoorstel."
Lees hier het volledige artikel van Pascale Thewissen uit het Eindhovens Dagblad
6 juni 2012

'Als je het aan de nerts vraagt...'
De politiek dreigt met een verbod op het houden van nertsen, maar daar laten de nertsenhouders het niet bij zitten.
Lees hier het volledige artikel uit Spits
mei 2012
 

Bont: ja/nee
Interview met Cor Goedegebuur (nertsenhouder), Wim Verhagen (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders) en Nicole van Gemert (Bont voor Dieren) 
Binnenkort wordt er weer over de pelsdierenhouderij gepraat in de Tweede Kamer.
Lees hier het volledige artikelvan Clasina van den Heuvel  uit het Reformatorisch Dagblad 
18 februari 2012
 

Opnieuw landelijke campagne nertsenfokkers
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) wil opnieuw aandacht genereren door middel van een landelijke campagne.
Lees hier het volledige artikel uit de Boerderij
14 februari 2012
 

Bij de beesten af
Dieren aan hun lot overlaten schijnt erg diervriendelijk te zijn, zegt men. 
Terwijl niemand bij zijn volle verstand pleit voor een verbod op het fokken van stamvee, woedt er al jaren een soort guerillastrijd tegen de nertsenfokkerij. Voor koeien gelden blijkbaar andere normen dan voor nertsen.
Lees hier het hele artikel uit Reader's Digest, Het Beste van Joshua Livestro
juni 2011
 

Nertsenfokkers in conflict met politici
Al jaren is de Nederlandse politiek bezig met het verbod op het houden van nertsen, maar keer op keer werd het wetsvoorstel teruggestuurd door de Eerste Kamer. 
(Bekijk de betreffende aflevering 'EenVandaag'.)
25 mei 2011
 

'Kerngezonde familiebedrijven worden waardeloos verklaard'
Cor Warnaer (46) is een succesvol nertsenfokker. Maar voor zijn beroepsgroep is in Nederland geen plaats meer. "Ik weiger na te denken over een plan B."
Klik hier voor het hele artikel van Bert Koopman uit Het Financieele Dagblad
21 mei 2011
 

Vreemd bont
Verbod op het fokken van nertsen dreigt. Een drama voor de dieren en de pelsdierenhouders.
Ze waren ooit Dierenbeschermers van het jaar, de oud-leden van de Tweede Kamer Harm Evert Waalkens (PvdA) en Krista van Velzen (SP). Inmiddels komen ze in aanmerking voor de titel Dieren- en Mensenkwellers van het Jaar.
Lees hier het volledige artikel uit Elsevier (Jelte Wiersma)
21 mei 2011
 

Ik ben gek op bont
In ons land is dierenwelzijn langzamerhand belangrijker dan mensenwelzijn. 
Lees hier de column van Rita Verdonk
19 mei 2011
 

We behandelen onze nertsen goed, dat ziet iedereen
Aanstaand fokverbod pelsdieren is einde van familiebedrijf

Gemert in Brabant is het centrum van de nertsenfokkerij. Met het bedrijf van de familie Manders gaat het goed, maar hun werk is binnenkort verboden. 29 jaar draaide alles om de beestjes.
Lees hier het hele artikel van Frederiek Weeda uit NRC
13 mei 2011 


Noodkreet van nertsfokkers
Sector richt zich op tv tot publiek en politiek

"Ja het dreigende verbod op de nertsenhouderij hangt als een donkere wolk boven ons gezin. Ik denk dat als de nertsenhouderij wordt verboden, er alleen maar verliezers zijn. Honderden familieondernemingen gaan er onderdoor, er is grote economische schade. En de productie wordt overgenomen door landen waar niet of nauwelijks welzijnsregels zijn..."
Bij een verbod zijn er alleen maar verliezers.
Lees hier het volledige artikel van Martijn Koolhoven uit De Telegraaf
6 mei 2011
 

Verbod op de pelsdierenhouderij onverstandig
De initiatiefwet "verbod op de pelsdierenhouderij" ligt  nog steeds bij de Eerste Kamer. De NFE is niet de enige organisatie die een verbod een onverstandig besluit zou vinden. Ook andere deskundigen zijn het eens met de NFE. Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR noemt het een besluit met veel verliezers: de Nederlandse nertsenfokker, de Nederlandse economie en niet in de laatste plaats de nerts. Nu al roepen deskundigen dat we die kant dus zeker niet op moeten. 
Lees hier het artikel uit het Financieele Dagblad van Dr. Aalt A. Dijkhuizen over zijn slotwoord uit de essay bundel "Over zorgvuldige veehouderij" van de Wageningen Universiteit 2010.
25 februari 2011


Parlementaire nerts-marteling
De principiele ChristenUnie laat de nertsenhouders nodeloos bungelen.
Als een nertsenfokker zijn dieren net zo langzaam aan hun eind brengt als het parlement de pelsdierfokkerij, dan zou de nieuwe dierenpolitie meteen uitrukken. Na de martelgang in de Tweede Kamer laat nu de Eerste Kamer de bontsector bungelen tussen hoop en vrees. 
Lees hier de volledige column van Henk Dokter uit De Boerderij
26 oktober 2010
 

Staat moet bloeden bij nertsenverbod
Voor een verbod op de pelsdierhouderij is geen draagvlak. Als er toch een verbod komt, moet de Staat bloeden. Dat schrijft Wim Verhagen, die ook stelt dat de Christenunie bizar doet. 
Vorige week trokken de indieners, Dijsselbloem (PvdA) en Van Gerven (SP), de initiatiefwet Verbod pelsdierhouderij voor de tweede keer terug uit de Eerste Kamer, zodat opnieuw niet gestemd is. Deze truc hebben de indieners eerder uitgehaald. Een parlementair novum! Triest dat de Christenunie meewerkt aan deze vertragingstactiek.
Lees hier het volledige artikel uit het Agrarisch Dagblad
19 oktober 2010
 

Compensatie verdeelt nertsendebat
De stemming over het initiatiefwetsvoorstel over een fokverbod op nertsen is weer uitgesteld. De ChristenUnie, die in dit debat een sleutelrol speelt, pleit voor een goede compensatieregeling voor de partij met het verbod instemt.
Lees hier het volledige artikel uit Nieuwe Oogst
16 oktober 2010
 

Vertrouwen geschaad
Een besluit over de toekomst van de nertsenhouderij is weer uitgesteld. De Eerste Kamer, waar een wetsvoorstel voor een verbod per 2024 voorligt, is verdeeld. Doorslaggevend is de stem van de ChristenUnie. Om die partij over de streep te trekken gaan de initiatiefnemers hun plan aanpassen. Met flankerend beleid om ondernemers te compenseren hopen zij het verbod door het parlement te loodsen.
Lees hier het volledige artikel uit het Agrarisch Dagblad
14 oktober 2010
 

Pelsdierhouder aan het lijntje gehouden
Pelsdierhouders hebben geen goed woord over voor het zoveelste uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij.
Lees hier het volledige artikel uit de Staatscourant
13 oktober 2010
 

Lot nertsenhouder nog altijd onduidelijk
SP en PvdA krijgen tot 30 november de tijd om te beslissen of zij hun wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenhouderij aanpassen aan de wensen van de ChristenUnie.
Lees hier het hele artikel uit Agrarisch Dagblad
12 oktober 2010
 

Verbod pelsdieren slecht signaal
Een verbod op de pelsdierhouderij per 2024 kan terughoudendheid veroorzaken bij Nederlandse veehouders om te investeren in dierwelzijn. Dat vindt LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.
Lees hier het volledige artikel uit Nieuwe Oogst.nu
28 juni 2010
 

Nertsenfokverbod belandt gelukkig in de lade
Kamer handelt onfatsoenlijk door gehele sector zonder behoorlijke schadeloosstelling te verbieden. De scheidende Kamer vond het nodig om op de valreep nog een omstreden wet erdoor te jagen. Terecht dat minister Verburg deze wet weigert te tekenen, meent Hans Knoop. Lees hier het volledige artikel van Hans Knoop uit NRC
22 juni 2010
 

Na de nertsen nu het vlees?
De nertsenhouderij wordt verboden op ethische gronden, volgt de vleesproductie?
Lees hier het volledige artikel van Hans Dokter (politiek commentator Boerderij)
22 juni 2010
 

Verbod nertsenfokkerij moet opgehelderd
De Christen Unie in de Eerste Kamer wil inzicht in de financiele gevolgend voor pelsdierhouders, alvorens een besluit te nemen over een verbod op de nertsenfokkerij. Dat stelt CU-senator Egbert Schuurman. Zonder steun van de Christen Unie komt het verbod niet door de Eerste Kamer. 
Lees hier het hele artikel uit het Eindhovens Dagblad.
18 juni 2010
 

Kamer dupeert nertsenfokkers
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verbod om nertsen te fokken voor bont. Maar de regering weigert een cent te betalen aan schadeclaims die uit het beeindigen van de bloeiende sector voortkomen. Als daarvoor straks honderden miljoenen euro's nodig zijn, mag de Tweede Kamer zelf verzinnen hoe dat te betalen. Dat stelde demissionair minister Verburg (Landbouw) gisteren in reactie op het voorstel van de initiatiefnemers Waalkens (PvdA) en Van Velzen (SP). 
De Telegraaf, 17 juni 2010
 

Nertsenverbod is politieke willekeur
Het besluit om de nertsenhouderij in Nederland in 2024  zonder enige schadeloosstelling te verbieden is een voorbeeld van politieke willekeur en een verkeerd signaal naar andere veehouders.
Lees hier het hele artikel van Jan van Liere (Nieuwe Oogst.nu)
16 juni 2010
 

Kabinet berekent claims nertsenverbod
Voordat het kabinet een verbod op de nertsenhouderij ondertekent, krijgt de Kamer een overzicht  van te verwachten schadeclaims. LNV-minister Gerda Verburg heeft dat vanmiddag toegezegd. 
Lees hier het volledige artikel van Jan van Liere (Nieuwe Oogst.nu) 
16 juni 2010
 

Nertsverbod zet PVV onder druk
Of links voorstel steunen of mee met VVD

Lees hier het artikel van Edwin Timmer uit de Telegraaf
15 juni 2010
 

Aangepast nertsenverbod draait nog steeds uit op een kille sanering
Wat de nertsenhouders overkomt kan ook andere boeren overkomen, waarschuwt Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders. Volgens hem koersen de Kamerleden Waalkens en Van Velzen op een kille sanering van de pelsdierenhouderij.
Lees hier het hele artikel van Wim Verhagen
Agrarisch Dagblad, 4 juni 2010
 

Nertsen in Nederland
Jan Wolleswinkel (voorzitter Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP) waarschuwt andere agrarische sectoren. "Mijn mening is dat met het verbieden van een al honderd jaar bestaande bedrijfstak een kwalijk precedent wordt geschapen. Andere agrarische sectoren kunnen hier toch niet rustig onder blijven."
Lees hier zijn volledige column uit NIeuwe Oogst
29 mei 2010
 

Een van de meest vreemde discussies in ons land gaat over de nertsensector.
Lees hier de volledige column van Jan Wolleswinkel in Pluimveehouderij
28 mei 2010
 

Toekomst nertsenhouderij blijft ongewis
De onzekerheid over de toekomst van de nertsenhouderij in Nederland duurt voort. Wel schuift de voorgenomen afschaffing van de sector minstens door naar 2024. 
Eeltlaag door lange discussie
Van het politieke geharrewar heeft hij al jaren geleden afstand genomen. Nertsenhouder Cor Warnaer in Dirksland (ZH) is eraan gewend geraakt om als ondernemer te werken in een sector die ter discussie staat.
Lees hier het volledige artikel uit Nieuwe Oogst
15 mei 2010
 

NFE: overheid moet échte keuze maken over nertsen
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) roept de politiek op een échte keuze te maken over het houden van nertsen. "Behandel nertsenhouderij als elke andere bedrijfstak, of als je er vanaf wil: koop de bedrijven uit; stel hen schadeloos", zegt directeur Wim Verhagen van de federatie.
Lees hier het volledige artikel uit Agrarisch Dagblad
29 april 2010


Nertsenvoorstel knelt
Een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland is weer een stap dichterbij. Een door indieners PvdA en SP aangepast voorstel krijgt instemming van de Christenunie, waardoor de Eerste Kamer het slepende dossier zou kunnen afronden. Zo ver is het echter niet. 
Lees hier het volledige artikel uit Agrarisch Dagblad
28 april 2010
 

En nog zijn nertsenhouders hun toekomst niet zeker
De Eerste Kamer zal vermoedelijk op korte termijn de initiatiefwet van SP en PvdA voor een verbod op de pelsdierenhouderij behandelen, ondanks de val van het kabinet. De uitkomst valt moeilijk te voorspellen.
Lees hier de volledige analyse door Stef Severt in het Agrarisch Dagblad
25 februari 2010
 

79% zegt: nertsenhouders moeten schade verhalen op activisten
Bijna alle dagbladen en agrarische tijdschriften hebben aandacht besteed aan de uitspraken van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders over het feit dat nertsenhouders honderdduizenden euro’s schade willen gaan verhalen bij de dierenactivisten die betrokken zijn geweest bij het loslaten van nertsen maart jl. in Stavenisse en eind oktober jl. in Barchem. De  koppen varieerden van: “Nertsenfokkers slaan terug”, “Opgepakte dierenbevrijders moeten in hun portemonnee worden geraakt”, “Nertsenhouder verhaalt schade op activist” tot “Nertsenfokkers claimen tonnen van dierenbevrijdingsfront”. De laatste kop was van de Gelderlander. Zij gingen nog een stapje verder en besloten tot een stemming onder haar lezers. Op 18 november 2009 was maar liefst 79% van de stemmers het eens met de stelling: “Nertsenfokkers hebben groot gelijk dat ze hun schade verhalen.”
Lees hier het artikel uit de Gelderlander
18 november 2009
 

Nertsenhouder vertrouwt op gezond verstand senatoren
De Eerste Kamer buigt zich over een wetsvoorstel om nertsenhouderij te verbieden. Wim Meijer (pelsdierenhouder) houdt zijn vizier op de toekomst. De selectie van dieren gaat gewoon door. Toch neemt de spanning toe. "Verbod zonder vergoeding is pure diefstal."
Lees hier het artikel uit het Agrarisch Dagblad
7 oktober 2009
 

Pelsdierbrief naar Senaat
Een verbod op de pelsdierenhouderij kan grote gevolgen hebben. Zo bestaat de kans dat de hele veehouderijsector terughoudender wordt  in het doen van bovenwettelijke investeringen in dierenwelzijn. Die waarschuwing heft LTO Nederland overgebracht aan de Eerste Kamer.
Lees hier het artikel uit Nieuwe Oogst
26 september 2009
 

Het verraad van Wilders en Graus
Als er een politieke partij is die de landbouwsector de afgelopen maanden heeft verraden, dan is het wel de PVV van Wilders. De opper-sector-verrader heet Dion Graus, woordvoerder van de PVV voor Landbouw. 
Lees hier de column van de heer G.J. Oplaat
21 juli 2009
 

Landbouwminister vreest schadeclaims nertsenhouders
Minister Gerda Verburg raadt het parlement af in te stemmen met het voorstel van SP en PvdA om de nertsenhouderij te verbieden. Ze vreest dat nertsenhouders dan naar de rechter stappen voor een schadevergoeding.
Lees hier het artikel uit het Agrarisch Dagblad
16 juni 2009


Nertsenhouderij in Nederland verbieden terwijl belastingbetaler subsidie moet betalen aan Europese nertsenhouderij???
Lees verder
15 juni 2009


Kamer voor nertsenverbod kabinet tegen
het kabinet ziet niets in een verbod op de pelsdierenhouderij. 'We zetten in op verbetering van het dierenwelzijn, niet op een verbod,' stelde minister Verburg van Landbouw vorige week in de Tweede Kamer.
Door: Jan van der Ven
Lees hier het artikel uit de Nederlandse Staatscourant
10 juni 2009


Column van voorzitter ZLTO over de nertsenhouderij
"Het besluit is volstrekt beneden alle peil."
Lees hier het artikel uit Nieuwe Oogst
6 juni 2009


Nertsfokkerij, Nek omgedraaid
PVV pleziert bonthater Volkert van der Graaf door kongsi met links en groen te sluiten
Door:  Simon Rozendaal
Lees hier het artikel uit Elsevier
6 juni 2009


Nertsbiefstuk
De gedachte dat bont een veel slechtere reden is om dieren te doden dan vlees is op niets gebaseerd.
Door Jonathan van het Reve
Lees hier het artikel uit Vrij Nederland
6 juni 2009


Opfokkerijen
De discussie over het verbieden van nertsfokkerijen volg ik met verbijstering. Waarom zou je in Nederland het fokken van nertsen verbieden, terwijl het in andere Europese landen nog geoorloofd is?
Column door Annemarie van Gaal
Lees hier het artikel uit het Financieel Dagblad
5 juni 2009


Fokverbod nertsen nog steeds verre van zeker
Analyse door Jan van der Ven
Lees hier het artikel uit de Nederlandse Staatscourant
 5 juni 2009


Kip krijgt minder beweging dan nerts
Mooi dat de meerderheid van de Kamer een fokverbod op nertsen wil.
Door Judith van Gaalen
Lees hier het artikel uit de Volkskrant
30 mei 2009


Asociaal
Met verbod hier worden wereldwijd meer nertsen gehouden
Column door Wien van den Brink
Lees hier het artikel uit het Agrarisch Dagblad
29 mei 2009


Nertsenbont luxe? Dat mag geen argument zijn.
In het Westen staan wij in overgrote meerderheid op het standpunt dat wat leeft recht heeft op respect en bescherming.
Door: O.L.E. Jongmans
Lees hier het artikel uit het NRC Handelsblad
28 mei 2009


"Bont als restproduct, mag dat wel?
Fokker uit Kessel verbaasd over plotselinge Kamermeerderheid die voor verbod is op fokken van nertsen
Lees hier het artikel uit Dagblad De Limburger
Door: Remco Koumans
28 mei 2009
 

"Nertsenfokker voelt zich onbegrepen/Hoe zit het: lot nertsen in handen CU
Oirschot: De Kamer is accoord met een fokverbod van nertsen zonder schadeloosstelling.  "Wie helpt in deze tijd nou een gezonde bedrijfstak om zeep?"
Lees hier het volledige artikel uit de Volkskrant
Door: Peter de Graaf / Kim van Keken
28 mei 2009
 

Pelsdierenhouders willen procederen bij Europees Hof
Directeur Wim verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) denkt dat het niet bij een verbod op de pelsdirenhouderij zal blijven, mocht het inderdaad zover komen. "Als dit doorgaat, kun je er op wachten dat abndere sectoren ook worden verboden."
Door: Jan Cees Bron en Sake Moesker
PVV gaat met draai te kort door de bocht
Analyse door Jeroen Savelkouls
Lees hier het artikel uit Agrarisch Dagblad 
28 mei 2009


Nertsen
Petitie voor nertsenfokverbod. Bont voor Dieren wil de nertsenfokkerij in Nederland laten verbieden. Dit in een tijd waar elke goed florerende bedrijfstak gekoesterd zou moeten worden.  
Lees hier de reactie uit het Algemeen Dagblad
26 mei 2009


Deloitte:'"Nertsenhouders gaan faiiliet in sterfhuisconstructie"
Overgangstermijn pakt dramatisch uit voor de sector
Prof. Freriks en prof. Van Ravels: Verbod pelsdierenhouderij zonder adequate compensatie in strijd met het recht
Lees hier het persbericht van de NFE
25 mei 2009


LEI `half miljard nodig voor nertsenhouderij`
Artikel met betrekking tot geactualiseerd LEI/rapport uit 2007
Lees hier het artikel uit het Agrarisch Dagblad
20 november 2008


Nertsen voelen zich prima in kooitje
Het idee dat nertsen lijden en er een fokverbod moet komen, is op geloof en niet op kennis gebaseerd.
Door: dr. G. de Jonge (bioloog en voormalig wetenschappelijk onderzoeker pelsdierenhouderij bij het ministerie van Landbouw)
Lees hier het artikel uit Trouw
30 oktober 2008
 

"Luxe is zondig"
De biokipconsument wordt met rust gelaten, de bontdraagster met verf bekogeld
Door: Beatrijs Ritsema
Lees hier het artikel uit HP/De Tijd
24 oktober 2008
 

"Leer met haar"
Argumenten om nertsenfokkerij te verbieden deugen niet. nertsen hebben een goed leven
Door: Simon Rozendaal
Lees hier het artikel uit Elsevier
18 oktober 2008
 

"Nertsendebat raakt hele veehouderij"
Pluimveehouder Wolleswinkel: Discussie over een 'onethische' bedrijfstak gaat o ns ook aan
Door: Jan van Lier
Lees hier het artikel uit Nieuwe Oogst
18 oktober 2008
 

Plenair debat over pelsdierenhouderij en hypocrisie ?
“Deze hypocrisie krijgt een vertaling in het wetsvoorstel om de nertsenhouderij te verbieden.”Woorden van de heer Ger Koopmans, woordvoerder landbouw voor het CDA.
Lees verder
16 oktober 2008
 

"Pak eerst de consumptie van vlees eens aan"
Wie werkelijk iets wil doen voor het dierenwelzijn kan beter uitzoomen van de nertsenkwestie
Door: Alexander von Schmid (ethicus)
Lees hier het artikel uit Trouw
14 oktober 2008
 

"Over 10 jaar moet je je bedrijf opdoeken, maar nu nog niet hoor"
Compenseer nertsenfokkers als ze moeten stoppen of laat ze voor altijd met rust als ze wel mogen doorgaan van Den Haag
Door: Prof. mr. D.W. Bruil (directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen en bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht in Groningen) 
Lees hier het artikel uit NRC Handelsblad en NRC NEXT
9 oktober 2008
 

"Een verbod op nertsfokken kent alleen verliezers"
Door: Onno Havermans
Lees hier het artikel uit Trouw
9 oktober 2008
 

"Verwerpelijk nertsverbod"
Door: Edwin Timmer
Lees hier het artikel uit de Telegraaf
9 oktober 2008
 

"De ethiek van het opdoeken"
Door: Wim Verhagen (directeur NFE) en Gert-Jan Oplaat (oud Tweede Kamerlid VVD en voorzitter van de KvK Gelderland)
Lees hier het artikel uit het Nederlands Dagblad
8 oktober 2008
 

"Nerts noch fokker wint iets bij fokverbod"
Door: Gert-Jan Oplaat (oud Tweede Kamerlid VVD en voorzitter van de KvK Gelderland)
Lees hier het artikel uit de Volkskrant
7 oktober 2008


Petitie aangeboden door de voorzitter van NFE aan de voorzitter en de leden van de Vaste Kamercommissie LNV
Onze grieven richten zich tegen het initiatief-wetsontwerp van de leden Van Velzen en Waalkens op het verbod inzake het houden van nertsen dat donderdag a.s. plenair in de Kamer ter discussie zal staan.
Lees de petitie
7 oktober 2008


Petitie aangeboden door een pelsdierenhouder namens al zijn collega’s en overige betrokkenen in de pelsdierenhouderij
Mijn naam is Gerard van Winkoop. Ik ben pelsdierenhouder in Putten en sta hier voor u, samen met mijn vrouw en 2 van mij 5 kinderen, ook namens 1200 andere gezinnen in Nederland die zich ernstig zorgen maken over hun sector.
Lees de petitie
7 oktober 2008 

Nertsenhouders doen appèl op Christen Unie en PVV
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) doet een klemmend appèl op de fracties van Christen Unie en Partij voor de Vrijheid om TEGEN het initiatiefwetsontwerp te stemmen dat het houden van nertsen in ons land moet verbieden.
Lees hier het persbericht van NFE
6 oktober 2008
 

"Nertsenhouder dreigt door politiek onderspit te delven"
Door: Edwin Timmer
Lees hier het artikel uit de Telegraaf
4 oktober 2008
 

Leugens en halve waarheden moeten wetsvoorstel dragen
De directie en het bestuur van de NFE zijn de afgelopen dagen van vele zijden benaderd met vragen over de nota van de Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA). In deze nota, die als toelichting moet dienen op vragen van andere fracties over het door dit tweetal ingediende wetsontwerp tot verbod van de nertsenhouderij in Nederland, wordt de ene feitelijke onjuistheid op de andere halve waarheid gestapeld.
Lees hier het volledige artikel
September 2008

Verbod op pelsdierenhouderij, moreel verantwoord?
Eerste reactie van de NFE op voorstel van wet van de Tweede Kamerleden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierenhouderij
Lees hier het volledige artikel
Nederasselt, 4 september 2008
 

"Nertsen zitten hier goed in hun vel"
Borselse ondernemer Frans Sinac investeerde fors in diervriendelijke stal
Door: Ko Jille
Lees hier het artikel uit Nieuwe Oogst
16 augustus 2008
 

"Er zijn geen morele gronden om het houden van nertsen te verbieden"
Door: Maarten Huygen
lees hier het artikel uit NRC
24 mei 2008
 

"Imago"
Door Harmen Endendijk
Lees hier het artikel uit Vee en gewas
20 april 2008
 

Verslag vaste commissie voor LNV mbt voorbereidend onderzoek wetsvoorstel
Van Velzen/Waaslkens houdende een verbod op de pelsdierenhouderij

Lees hier het volledige verslag
27 februari 2008
 

"Nerts en boer slachtoffer van immoreel wetsvoorstel"
Lees het persbericht van de NFE
15 januari 2008
 

"Uitkopen is voor nertsenhouders onbespreekbaar"
Schade bij verbod nertsenhouderij veel hoger dan berekend
Lees hier het persbericht van de NFE
22 september 2007
 

"Opheffen kost belastingbetaler veel geld"
Lees hier het artikel uit het Agrarisch Dagblad
17 april 2007
 

Brief van minister Apotheker aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor L.N.V. m.b.t. (positieve) evaluatie nertsenhouderij
Lees hier verder
Den Haag, juni 1999


Brief van minister Apotheker + evaluatie Plan van Aanpak
Lees hier verder
Den Haag, februari 1999


Brief van Minister van LNV aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor LNV
over het rapport van Prof. Spruijt m.b.t. de verbetering van het welzijn van nertsen

lees de brief
Den Haag, 26 juni 1996 (J.J. van Aartsen